آیا از اعتماد به نفس بالایی برخوردار هستید؟

آیا تا به حال به این نکته فکر کرده‌اید که پیش از آن که در مورد رفتار دیگران قضاوت خاص عادلانه یا ناعادلانه داشته باشیم در مورد خودمان به قضاوت بنشینیم؟

 شناخت روحیات و خصوصیات خودمان به ما کمک می کند حداقل در قضاوت هایمان دچار مشکل نشویم!

شاید بهتر باشد بگوییم که یکی از مشکلات عمده اجتماعی در روابط انسان‌ها ناشی از عدم شناخت خود است!

بسیاری از روانشناسان بر این عقیده اند که انسان‌ها مادامی که نتوانند مشکل خود را با خویشتن خویش حل کنند نمی توانند به لحاظ طبیعی فردی مثبت سازگار و بدون دردسر باشند!

شاید ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی همانند نوع رفتار والدین با فرزندان روابط همسایگان روابط همکاران نیز در همین مسئله باشد!

اکنون بسیاری از روانشناسان و مدرسان معتقدند با بازگشت به خود می توان تحولی عمیق در نوع روابط ایجاد کرد!

و به همین منظور آزمون های فراوانی را برای دستیابی به مشکل اصلی طراحی می کنند تا به کمک آن بتوانند برای افراد موثر واقع شوند

آزمون زیر را انجام دهید تا دریابید چه اندازه خود را شناخته و مایلید بشناسید.

شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید