گوهر خود را هویدا کن ، کمال این است و بس

خویش را در خویش پیدا کن ، کمال این است و بس

همه جا و همیشه گفتم ، اینجا و الانم میگم که :

تا به دنیای درون خودت مسلط نباشی که نمیتونی رابطه جونداری با دنیای بیرون از خودت برقرار کنی ، دیگه موفق شدن که جای خود داره!

بچه ها سلام ،

من سحرخانجانی هستم

فعال آموزشی ، سخنران و مدرس خودشناسی و خودسازی

نویسنده کتاب الکترونیکی “گنج درونت رو پیدا کن” در زمینه خودشناسی و

کتاب “100درصد” که شامل راهکارهای عملی برای رهایی از کامل گرایی یا همون کمال گراییه (در راستای خودسازی) و

کتاب پرفروش ذهن یاغی (در راستای خودسازی)

دور هم جمع شدیم تا از طریق خودشناسی که مهم ترین قدم برای موفق شدن در هر زمینه ایه

و از طریق خودسازی برای تقویت کردن و حتی ساختن مهارت ها و عادت های جوندار

و همیشگی کردن تغییراتی که میخوایم در خودمون اعمال کنیم

تبدیل بشیم به همون ورژن و نسخه ای از خودمون

که همیشه آرزوشو داشتیم

تا هم برای خودمون آدم موثری باشیم هم بتونیم به دیگران کمک کنیم، اینجوری هم خودمون رشد می کنیم، هم بقیه

پس

3 ، 2 ، 1

برو بریم