چطوری راه درست رو انتخاب کنم؟ و تصمیم درست بگیرم؟

متاسفانه نه در مدرسه و نه در دانشگاه و هیچ جای دیگه بهمون نگفتن ” مهارت تصمیم گیری ” تو زندگی لازمت میشه!

البته تو زندگیه معمولی و ادمایی که دغدغه رشد و پیشرفت ندارن ، نه ،منظورمون اینا نیستن !

منظورمون ادمایی هستن که میخوان تو زندگیشون پیشرفت داشته باشن و به سمت جلو رو به حرکت باشن .

چون فقط 3% جامعه میخوان پیشرفت کنن و بهاش که زمان و هزینه هست رو هم میپردازن .

۳۹۱
تومان500,000