کوچینگ چیست؟


کوچینگ

خیلی پیش می آید که جواب بعضی از مسایل و مشکلاتمان را می دانیم اما آگاهی نسبت به آن ها نداریم.

و احتیاج داریم تا با کسی که تجربه این مسیر را دارد، صحبت و گفت و گو کنیم،

تا علامت سوال های ذهن مان روشن بشوند.

 

برای شما هم پیش آمده که:

گاهی با شخصی صحبت می کنید و او که خوب گوش کردن را بلد است،

و این کار را هم خیلی خوب انجام می دهد، با بیان یک سری جملات و سوالات هوشمندانه،

سرنخ هایی را پیدا می کند و به دست تان می دهد و

شما بسیار خوشحال می شوید و کیف می کنید که عجب دوست خوبی دارم؟

چون علامت سوال هایم را روشن کرد 🙂

 

 

اگر دقت کرده باشید:

بعضی اوقات هم فقط نیاز داریم تا با کسی درد و دل کنیم، از مشکلات مان بگوییم،

او هم گوش کند و در نهایت راه حلی را به ما ارایه بدهد.

 

 

شاید:

در نگاه اول این دو، شبیه هم به نظر برسند،

اما در حقیقت با هم متفاوت هستند و

هدف ما از بیان این مقوله هم، آگاهی دادن به شماست.

 

خیلی پیش می آید که جواب بعضی از مسایل و مشکلاتمان را می دانیم اما آگاهی نسبت به آن ها نداریم.

و احتیاج داریم تا با کسی که تجربه این مسیر را دارد، صحبتو گفت و گو کنیم،

تا علامت سوال های ذهن مان روشن بشوند.

 

————> در این زمینه به کُوچ هایی که کوچینگ را انجام می دهند مراجعه می کنیم.

 

 

اگر دقت کرده باشید بعضی اوقات هم فقط نیاز داریم تا با کسی درد و دل کنیم، از مشکلات مان بگوییم،

او هم گوش کند و در نهایت راه حلیرا به ما ارایه بدهد.

 

————> و در این مورد هم به روانشناس و کسی که صلاحیت و تخصص همین حیطه را دارد.

 

خب این از مشخص شدن تفاوت کار روانشناس و کوچ.

 

حالا اگر فکر می کنید که به جلسه یا جلسات کوچینگ احتیاج دارید،

فرم زیر را پر کنید،

تا زمان جلسه کوچینگ شما و “سحرخانجانی” را رزرو اولیه کنیم،

و هماهنگی های بعدی را هم انجام دهیم 🙂

 

 

همچین می توانید اول فایل Pdf شرایط جلسات کوچینگ را دانلود و مطالعه کنید و سپس فرم بالا را پر کنید.

 

قوانین کوچینگ مجموعه عادت خوب، حال خوب – سحرخانجانی