چطوری خودمو تو دلش جا کنم؟

دوست داشتنی ! گاهی خودمونو میکشیم تا تو دل یه عده جا بشیم اما نمیشه ، چرا؟ با قرار گرفتن…

۲۳۶
تومان20,000