چگونه کتاب بخوانیم ؟ قسمت اول

چگونه کتاب بخوانیم ؟ قسمت اول

چگونه کتاب بخوانیم ؟

کتاب خوانی (1)


بهتر است برای مطالعه کتاب و حتی خرید آن برنامه داشته باشیم و

مهم تر از آن بدانیم به دنبال چه کتابی هستیم و بعد برای تهیه اقدام کنیم .

اگر به اصول صحیح مطالعه کتاب هم آشنا باشیم و رعایت هم بکنیم

قطعا نتیجه بهتری میگیرم و راحت تر میتوانیم آن ها را در عمق زندگی شخصی خود پیاده کنیم و نهایت لذت را هم ببریم.

و خوشحال از اینکه عادت خوبِ مطالعه کتاب باعث حال خوب هم شده.

اما یک قدم عقب تر نحوه ساخت این عادتِ خوب است که در

این پادکستِ رایگان درباره تمامی این مسایل و حتی بیشتر از این ها هم صحبت کردیم.

پس بزن بریم 🙂

 

قسمت دوم کتابخوانی رو میخوام

 

مطالب دانلودی مرتبط :